Hotline : (028) 37.543.954
Menu
Logo

Bộ sưu tập Mùa Xuân 2018

Dép quai ngang nam - DBM.01 - DBM.01
DBM.01
Size: 38 - 46
180,000 ₫
Dép quai kẹp nam - DETM.02 - DETM.02
DETM.02
Size: 38 - 43
190,000 ₫
Dép quai kẹp nam - DPTM.03 - DPTM.03
DPTM.03
Size: 38 - 43
200,000 ₫
Dép quai ngang nam - DUM.87 - DUM.87
DUM.87
Size: 38 - 43
185,000 ₫
Dép quai ngang nam - DUM.88 - DUM.88
DUM.88
Size: 38 - 43
185,000 ₫
Giày thể thao nam - GSKM.02 - GSKM.02
GSKM.02
Size: 39 - 43
590,000 ₫
Giày thể thao nam - GSKM.03 - GSKM.03
GSKM.03
Size: 39 - 43
590,000 ₫
Giày thể thao nam - GSKM.04 - GSKM.04
GSKM.04
Size: 39 - 43
590,000 ₫
Giày thể thao nam - GVM.48 - GVM.48
GVM.48
Size: 38 - 43
295,000 ₫
Dép quai kẹp nam - S.190 - S.190
S.190
Size: 38 - 43
200,000 ₫
Sandal đế bằng nam - SPM.04 - SPM.04
SPM.04
Size: 38 - 43
245,000 ₫
Sandal đế bằng nam - SPS.110 - SPS.110
SPS.110
Size: 38 - 43
245,000 ₫
Sandal đế bằng nam - SPS.111 - SPS.111
SPS.111
Size: 38 - 43
250,000 ₫
Sandal đế bằng nam - SPS.112 - SPS.112
SPS.112
Size: 38 - 43
245,000 ₫
Sandal đế bằng nam - SUM.78 - SUM.78
SUM.78
Size: 38 - 43
210,000 ₫
Sandal đế bằng nam - SUM.79 - SUM.79
SUM.79
Size: 38 - 43
205,000 ₫
Dép quai ngang nữ - DAN.67 - DAN.67
DAN.67
Size: 36 - 40
150,000 ₫
Giày thể thao nữ - GSKW.02 - GSKW.02
GSKW.02
Size: 36 - 40
470,000 ₫
Giày thể thao nữ - GSKW.03 - GSKW.03
GSKW.03
Size: 36 - 40
490,000 ₫
Giày thể thao nữ - GSKW.04 - GSKW.04
GSKW.04
Size: 36 - 40
490,000 ₫
Giày lười nữ - GVW.32 - GVW.32
GVW.32
Size: 36 - 40
210,000 ₫
Giày thể thao nữ - GVW.33 - GVW.33
GVW.33
Size: 36 - 40
225,000 ₫
Dép quai kẹp nữ - SW.230 - SW.230
SW.230
Size: 36 - 40
185,000 ₫
Dép quai ngang nữ - SW.231 - SW.231
SW.231
Size: 36 - 40
180,000 ₫
Dép quai kẹp nữ - SW.232 - SW.232
SW.232
Size: 35 - 40
235,000 ₫
Dép quai kẹp nữ - SW.233 - SW.233
SW.233
Size: 36 - 40
185,000 ₫
Dép quai kẹp nữ - SW.234 - SW.234
SW.234
Size: 36 - 40
185,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.161 - SYN.161
SYN.161
Size: 36 - 40
245,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.162 - SYN.162
SYN.162
Size: 36 - 40
75,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.163 - SYN.163
SYN.163
Size: 36 - 40
235,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.164 - SYN.164
SYN.164
Size: 36 - 40
70,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.165 - SYN.165
SYN.165
Size: 36 - 40
70,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.166 - SYN.166
SYN.166
Size: 35 - 39
330,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.167 - SYN.167
SYN.167
Size: 36 - 40
245,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.168 - SYN.168
SYN.168
Size: 36 - 40
245,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.169 - SYN.169
SYN.169
Size: 36 - 40
245,000 ₫
Sandal đế bằng nữ - SYN.170 - SYN.170
SYN.170
Size: 35 - 39
330,000 ₫
Dép quai ngang bé trai - DEN.45 - DEN.45
DEN.45
Size: 25 - 35
105,000-110,000 ₫
Dép quai ngang bé trai - DEN.46 - DEN.46
DEN.46
Size: 31 - 35
110,000 ₫
Dép quai ngang bé trai - DEN.47 - DEN.47
DEN.47
Size: 31 - 37
110,000-120,000 ₫
Giày thể thao bé trai - GRBT.01 - GRBT.01
GRBT.01
Size: 31 - 37
230,000-240,000 ₫
Giày thể thao bé trai - GRBT.02 - GRBT.02
GRBT.02
Size: 31 - 37
230,000-240,000 ₫
Giày lười bé trai - GVBT.48 - GVBT.48
GVBT.48
Size: 25 - 30
50,000 ₫
Sandal đế bằng bé trai - SEN.45 - SEN.45
SEN.45
Size: 22 - 30
145,000-150,000 ₫
Sandal đế bằng bé trai - SEN.46 - SEN.46
SEN.46
Size: 22 - 27
145,000-150,000 ₫
Sandal đế bằng bé trai - SEN.48 - SEN.48
SEN.48
Size: 31 - 37
165,000-175,000 ₫
Sandal đế bằng bé trai - SEN.49 - SEN.49
SEN.49
Size: 36 - 39
175,000 ₫
Sandal đế bằng bé trai - SETY.15 - SETY.15
SETY.15
Size: 25 - 30
60,000 ₫
Sandal đế bằng bé trai - SETY.16 - SETY.16
SETY.16
Size: 31 - 37
195,000-205,000 ₫
Dép quai ngang bé gái - DENGI.44 - DENGI.44
DENGI.44
Size: 22 - 30
95,000-100,000 ₫
Dép quai ngang bé gái - DENGI.45 - DENGI.45
DENGI.45
Size: 31 - 37
105,000-115,000 ₫
Dép quai ngang bé gái - DENGI.46 - DENGI.46
DENGI.46
Size: 22 - 30
95,000-100,000 ₫
Giày thể thao bé gái - GVBG.64 - GVBG.64
GVBG.64
Size: 31 - 37
170,000-180,000 ₫
Giày thể thao bé gái - GVBG.65 - GVBG.65
GVBG.65
Size: 31 - 37
175,000-185,000 ₫
Sandal đế bằng bé gái - SENGI.31 - SENGI.31
SENGI.31
Size: 22 - 30
145,000-150,000 ₫
Sandal đế bằng bé gái - SOB.226 - SOB.226
SOB.226
Size: 22 - 30
165,000-170,000 ₫
Sandal đế bằng bé gái - SOB.227 - SOB.227
SOB.227
Size: 31 - 37
190,000-200,000 ₫
Sandal đế bằng bé gái - SOB.228 - SOB.228
SOB.228
Size: 31 - 37
190,000-200,000 ₫
Sandal đế bằng bé gái - SOB.229 - SOB.229
SOB.229
Size: 31 - 35
190,000 ₫
Sandal đế bằng bé gái - SOB.230 - SOB.230
SOB.230
Size: 31 - 37
190,000-200,000 ₫

© 2020, CÔNG TY TNHH SX HTD BÌNH TÂN (BITA'S)

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0302286281 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 22/06/2006

Call us
Chat with us
×